Adres: ul. Centralna 36, 31-586 Kraków

ASMOW

Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych

image
Shape
Shape

GNSS

Systemy nawigacji satelitarnej dają możliwość wyznaczania pozycji z zastosowaniem różnych technik pomiaru i strategii obliczeniowych. System uwzględnia kilka technik opracowania obserwacji w celu wydobycia    z nich maksymalnej ilości informacji na temat przemieszczenia anteny spowodowanego zdarzeniami sejsmicznymi.

 

PSInSAR

Teledetekcja radarowa wykorzystująca technikę PSInSAR (Persistent Scatterers Interferometry) czyli interferometrię mikrofalową opartą o fazowe pomiary odległości od satelity do punktów terenowych o deterministycznej charakterystyce odbiciowej dostarcza zbiór „naturalnych reperów masowych”, analogiczny do geodezyjnej niwelacji powierzchniowej metodą punktów rozproszonych.

Sejsmika

Jednym z kluczowych elementów systemu jest aparatura sejsmiczna (czujniki, rejestratory) umożliwiająca identyfikację wstrząsu, ocenę jego poziomu oraz, w przypadku klasyfikacji zjawiska jako wysokoenergetyczne, uruchomienie całego systemu czyli systemów satelitarnych i GIS.

image

KORZYŚCI

 
  • Zautomatyzowany system dedykowany dla rejonów górniczych, gdzie eksploatacji towarzyszy aktywność sejsmiczna, wspomagający procesy decyzyjne odbiorców końcowych ( przedsiębiorcy górniczy , samorządy terytorialne)
  • Przygotowywane oprogramowanie umożliwi zebranie uzyskanych pomiarów, ich zautomatyzowane łączne opracowanie i analizę oraz wyznaczenie odpowiednich wskaźników skutków zdarzeń parasejsmicznych
  • Prezentacja użytkownikowi kompletnej informacji o skutkach wpływów działalności górniczej na powierzchnię terenu w systemie GIS
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape

ETAPY MONITORINGU

REJESTRACJA WSTRZĄSÓW

1

PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH

2

WIZUALIZACJA

3

KONSORCJANCI

loga-uni-zestawienie